Usługi w Fast Garden

Zakładanie trawników z rolki i z siewu

- przygotowanie terenu z plantowaniem ziemi

- niwelacja terenu

- wałowanie trawnika

- zakładanie trawników na terenie nachylonym

- trawa w rolkach lub trawnik z siewu

Renowacja trawników

- wymiana uszkodzonej darni

- dosiewki

- zastosowanie nawozów i odżywek

- zastosowanie zabiegu wertykulacji

- zastosowanie aeracji i piaskowania

Pielęgnacja trawników

- nawożenie

- koszenie

- opryski

-odchwaszczanie

- wertykulacja i aeracja

Pielęgnacja dużych powierzchni

- nawożenie boisk, trawników miejskich i parkowych

- koszenie boisk, trawników miejskich i parkowych

- opryski boisk, trawników miejskich i parkowych

-odchwaszczanie boisk, trawników miejskich i parkowych

- wertykulacja i aeracja boisk, trawników miejskich i parkowych

Zieleń miejska i drogowa

- zakładanie trawników miejskich, parkowych, boisk i wokół placów zabaw

- nasadzenia drzew, krzewów według projektu

- najlepszy materiał szkółkarski z dostawą

- układanie trawy na skarpach i wałach drogowych

- trawa z rolki

Zakładanie ogrodów

- projektowanie ogrodów

- dobór roślin i nasadzenia

- dostarczenie materiału szkółkarskiego

- mała architektura, punkty świetlne i wodne

- trawa w rolkach