PORADY I PYTANIA

Przed zakupem trawnika zapoznaj się z regulaminem i polityką Naszej Firmy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Najczęstsze pytania dotyczące zamówień

Jakie dokumenty wystawia Fast Garden przy zakupie trawnika z rolki?

Do każdego zakupu trawnika wystawiamy fakturę VAT (8%)

Czy posiadacie Państwo transport?

Współpracujemy z zewnętrznymi firmami transportowymi i grzecznościowo możemy pomóc w załatwieniu transportu. Z uwagi na powyższy fakt nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z dostawą

Jak i kiedy można zgłosić reklamację ?

Stwierdzenie braków i wad produktu może nastąpić jedynie przed rozłożeniem produktu (trawnika). Zaleca się natychmiastowe poinformowanie o tego typu niedociągnięciach. Rozłożenie trawnika oznacza, że produkt został zaakceptowany przez Kupującego. Reklamację należy zgłosić drogą mailową oraz dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 48 h.

Firma Fast Garden może zagwarantować przyjęcie się trawnika i wziąć za niego odpowiedzialność tylko i wyłącznie wtedy, gdy teren na którym zostaje wyłożony trawnik jest przygotowany przez firmę Fast Garden oraz wtedy gdy trawa z rolki zostaje ułożona przez firmę Fast Garden. Jeśli zakupiony trawnik z rolki firmy Fast Garden zostanie założony i pielęgnowany przez inną firmę, nie podlega on gwarancji a firma Fast Garden i nie bierze za niego odpowiedzialności.
Kupujący w tym przypadku nie może żądać wymiany trawy na nową w ramach reklamacji.

 

Najczęstsze pytania dotyczące trawnika

W jakim okresie zakładamy trawniki?

Trawniki z darni rolowanej można zakładać od marca do grudnia unikając dni upalnych lub przymrozków

Jak przygotować podłoże pod trawnik z rolki?

Pierwszą czynnością w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstać trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 8-10 cm. W przypadku ubogiego podłoża teren trzeba użyźnić dodając substancje organiczne w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5cm na powierzchnie. Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb ciężkich należy dodać również piasku zwiększającego przepuszczalność.
Teren przekopać usuwając kamienie i inne zanieczyszczenia.
Powierzchnia pod trawnik z rolki powinna być idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienie- równanie terenu na przemian, później używając walca 50-70kg.
W okresach suchych teren nawilżyć dzień wcześniej przed rozkładaniem darni.

Jak prawidłowo zamontować trawnik z rolki?

1. Rozkładanie trawnika nie jest czynnością skomplikowaną. Mogą ją wykonać samemu, jeżeli w grę wchodzi powierzchnia do 100m2.
2. Zakładanie trawnika najlepiej rozpocząć od naturalnej linii prostej np. wzdłuż budynku, krawężnika. Rolki rozwijamy jedna przy drugiej.
3. Odcinki trawy powinny stykać się ściśle nie pozostawiając szczelin.
4. Na stokach darń mocujemy kołeczkami 1-3 na m2
5.  Trawa w rolkach nie może długo leżeć na paletach, należy rozwinąć ją wciągu 24h ograniczając okres ile się da, składować w miejscu zacienionym .
6. Po rozwinięciu całość zwałować i podlać.

Jak prawidłowo nawozić trawnik?

Koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie. Wpływa ono bardzo korzystnie na formę trawnika.
Tylko nawożone rośliny dadzą efekt gęstego, elastycznego i wyrównanego trawnika. Sprzyja to krzewieniu się traw i rozwojowy korzeni.
Nawożenie należy rozpocząć wiosną, kiedy ziemia już na dobrze rozmarznie. Ostatni raz nawóz powinniśmy sypać pod koniec września, trawa musi mieć bowiem czas aby się przygotować do zimy. Nawożenie NPK około 2,0-1,0-2,0kg / 100m2 rocznie.

Azot – jest głównym pierwiastkiem niezbędnym do życia roślin. Brak i niedobór azotu powoduje żółknięcie liści i zahamowanie wzrostu a co za tym idzie rośliny są mniej odporne na suszę i wydeptywanie. Trawnik, który jest regularnie nawożony azotem jest ciemnozielony przez cały okres wegetacji, pod warunkiem systematycznego nawadniania. Pod wpływem działania azotu trawy silniej się krzewią. Jest on więc niezbędny do pięknego wyglądu każdego trawnika.

Fosfor – niedobór i brak fosforu powoduje zahamowanie wzrostu roślin. Ma on korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Dobroczynne działanie fosforu polega także na zwiększaniu odporności traw na mróz, suszę i wiele chorób.

 Potas – znacznie wpływa na krzewienie się i wzrost traw. Znacząco zwiększa odporność roślin na mróz, suszę i niektóre choroby.

Magnez – jest głównym składnikiem chlorofilu i jest niezbędny do prawidłowego wyglądu
trawnika.

Wapń – wpływa bezpośrednio na roślinę jako składnik odżywczy. Natomiast pośrednio poprawia niektóre właściwości gleb, polepszając jej strukturę oraz ułatwiając pobór pozostałych składników pokarmowych.

Należy pamiętać aby stosować odpowiednie nawozy, w zależności od pory roku. Wiosną z większą dawką azotu, jesienią mniejszą (lub zupełnie pozbawione azotu). W trakcie sezonu możemy zasilać trawę nawozami krótko działającymi lub specjalistycznymi w zależności od stanu trawnika, np. nawozy na trawnik z mchem, itp.

Minimalna ilość stosowanego nawozu to dwa razy w sezonie wiosną i jesienią.

Jak prawidłowo kosić i podlewać trawnik?

 

Koszenie

Jest chyba najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym na trawniku.
Trawy na przycinanie reagują zwiększając ilość masy zielonej, aby zastąpić utracone liście. Koszenie zagęszcza więc trawnik i zwiększa jego walory estetyczne.
Trawę należy kosić co 7-10 dni na wysokość 3-4 cm. Skoszone źdźbła powinny być usunięte z trawnika. Nie zebrane resztki tworzą po pewnym czasie zbitą warstwę zabierając roślinom światło i hamując dostęp tlenu do gleby.
Po każdym koszeniu trzeba więc zgrabić skoszoną trawę lub stosować sprzęt z koszem.

Podlewanie

Zapotrzebowanie dzienne traw na wodę wynosi od 0,5 do 3 ( max 7) litrów na 1 m2. Zależy to od gatunków traw, temperatury, nasłonecznienia i wiatru.
W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wodę może być różne, zależy bowiem od grubości darni, głębokości systemu korzeniowego, wysokości koszenia i sposobu użytkowania trawnika z rolki.
Gatunki traw o wąskich liściach (kostrzewa czerwona lub owcza) zużywają mniej wody niż szerokolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowanie na wodę jest największe w czasie największych przyrostów masy traw (wiosną i późnym latem).
Oczywiście, podstawowe znaczenie dla określenia ilości i terminu podlewania ma rodzaj gleby, oraz termin spodziewanych opadów. Dojrzały trawnik z rolki trzeba koniecznie podlać, gdy ziemia jest wyschnięta na głębokość ok. 3 cm.
Jednak mniej szkody wyrządzi niewielkie przesuszenie niż ciągły nadmiar wody. Po podlaniu ziemia powinna być wilgotna do głębokości 10-15cm.

Jak prawidłowo wałować i napowietrzać trawnik?

 

Wałowanie

Zabieg, który ma na celu wyrównanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia. Skład warstwy nośnej bardzo ogranicza częstość wałowania.
Podłoże luźne, przepuszczalne, możemy i powinniśmy wałować częściej, ponieważ zachodzi obawa jego zbicia czyli ograniczenia przepuszczalności, a co za tym idzie dostępu wody i powietrza do korzeni.
Wałowanie należy wykonywać w dwóch prostopadłych kierunkach „na krzyż”. Przejazdy powinny być wykonywane bez dłuższego zatrzymywania się w jednym miejscu.
Nawroty, jeśli to możliwe powinny być wykonywane poza trawnikiem, lub bardzo łagodnie w jego obrębie, tak aby nie rozerwać darni.
Wałowanie należy przeprowadzić wałem o masie ok. 70kg. Przy szerokości roboczej około 100cm. Ciężar wału musi być dostosowany do plastyczności trawnika. Skuteczność i powodzenie tego zabiegu będą zależały od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie może być zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukturę. Używając ciężkiego wału na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i głębokie wgniecenia.
Przeprowadzenie wałowania jest konieczne na pewno raz w roku – wczesną wiosną by docisnąć kępy traw wysadzone przez mróz.

Napowietrzanie – wertykulacja

Proces napowietrzania służy intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiększa elastyczność trawnika, pobudza trawy do wzrostu, sprzyja powstawaniu nowych rozłogów, poprawia wykorzystanie nawozów, co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, wyrównanego i elastycznego trawnika.

Napowietrzanie dzielimy na dwie główne grupy zabiegów:

aeracja (napowietrzanie), czyli wykonywanie otworów w darni, przez nakłuwanie przy pomocy wideł lub rurek wycinających i wyjmujących kawałki trawy wraz z podłożem. Maksymalna głębokość aeracji wynosi 8 -10 cm. Zabieg ten możemy wykonać za pomocą aeratora mechanicznego, który dodatkowo wybierze nadmiar filcu z trawnika. Aerację stosujemy dwa, trzy razy w sezonie.
wertykulacja (pionowe cięcie darni), wykonywana za pomocą noży umieszczonych na wirujących bębnach. Maksymalna głębokość wertykulacji w warunkach przydomowych to 1cm. Przed zabiegiem trawę należy skosić na wysokość 2 cm.
W warunkach przydomowych możemy wykorzystać specjalne przystosowanie grabie. Najczęściej trawnikom wystarcza przeprowadzenie jednego zabiegu, wiosną.
Usuwamy w ten sposób obumarłe części roślin i nadmiar filcu, pozostawiając miejsce na wzrost świeżej trawy.

PORADY FAST GARDEN.
Trawnik z rolki bez tajemnic

Trawnik z rolki – standard czy fanaberia?

Jeszcze do niedawna trawa w rolkach kojarzyła się z amerykańskimi filmami i rezydencjami bogaczy. Od kilku lat jednak ten typ trawników podbił również nasz rodzimy rynek. Trawniki z rolki możesz napotkać dosłownie wszędzie. Zarówno w przydomowych ogrodach, jak i wokół budynków użyteczności publicznej. Trawa z rolki układana jest także na osiedlach mieszkaniowych, boiskach, stadionach, jak i wzdłuż nowo budowanych dróg. Cena tego typu trawy z roku na rok jest coraz przystępniejsza, a producenci starają się sprostać nawet najbardziej wyśrubowanym normom.

Jakie trawniki z rolki proponujemy?

Produkowana w Fast Garden  trawa z rolki jest nie tylko najwyższej jakości, ale również jest zróżnicowana pod względem jej funkcjonalności. W miejscach silnej eksploatacji trawnika, na przykład na boiskach lub w miejscach, gdzie bawią się nasze pociechy, możemy zaoferować Ci trawę typu SPORT, która przystosowana jest do intensywnego użytkowania i szybko się regeneruje. Jeśli chcesz, aby trawnik był wizytówką posesji, zaproponujemy Ci trawę UNIWERSAL. A do miejsc publicznych wytrzymałą trawę typu SKWER PARK.

 

Przygotowanie podłoża pod trawnik z rolki

Zanim położysz trawę z rolki , powinieneś oczyścić ziemię z chwastów i przekopać ją. Dobrze byłoby, abyś dosypał do podłoża urodzajnej ziemi i rozluźnił jej strukturę piaskiem. Tak przygotowane miejsce należy wyrównać i solidnie uwałować. Wskazane jest także rozłożenie siatki uniemożliwiającej przedostawanie się kretów na powierzchnię trawnika, dzięki czemu unikniesz pojawiania się nieestetycznych kopczyków.

 

Trawnik z rolki i co dalej?

Po położeniu trawy z rolki, powinieneś pamiętać o intensywnym nawadnianiu trawnika, zwłaszcza w pierwszych dwóch, trzech tygodniach od położenia. Z pewnością idealnym rozwiązaniem będzie dla Ciebie instalacja automatycznego systemu nawadniającego. Jeśli jednak będziesz robił to ręcznie, pamiętaj, aby to robić obficie i dokładnie. Gdy trawa z rolki już się ukorzeni, co trwa około dwóch tygodni, możesz bez przeszkód i obaw użytkować trawnik.

Dlaczego lepiej sprawdza się trawnik z rolki?

Oprócz wysokiej jakości trawy i możliwości korzystania z trawnika znacznie szybciej, niż w przypadku trawnika z siewu, mamy gwarancję, że trawa będzie równomiernie rosła i nie powstaną puste miejsca. Podczas wysiewania trawnika nasiona często wypłukiwane są podczas intensywnego podlewania lub spłukiwane są przez ulewne deszcze. Ma to miejsce zwłaszcza na terenach pagórkowatych i skarpach oraz podczas nieumiejętnego podlewania zbyt silnym strumieniem wody. Posiadając trawnik z rolki, nie będziesz miał podobnych problemów. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Cię do trawnika z rolki jako optymalnego rozwiązania. Jeśli masz pytania, zadzwoń. Doradzimy, pomożemy albo wyręczymy Cię w założeniu pięknego trawnika.

WIĘCEJ INFORMACJI, PORAD I CIEKAWOSTEK NA TEMAT TRAWY I TRAWNIKÓW ZNAJDZIESZ NA NASZYM BLOGU. ZACHĘCEMY DO CZYTANIA I KOMENTOWANIA