NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najczęstsze pytania dotyczące zamówień

Jakie dokumenty Fast Garden Rafał Siekierski wystawia przy zakupie trawnika z rolki?

Do każdego zakupu wystawiamy fakturę VAT

Jaki naliczany jest podatek VAT?

Zarówno na zakup trawnika z rolki jak i zagospodarowanie terenów zielonych naliczany jest podatek VAT 8%

Czy posiadacie Państwo transport?

Posiadamy flotę samochodów ciężarowych które wyposażone są w windy rozładunkowe

Najczęstsze pytania dotyczące trawnika

W jakim okresie zakładamy trawniki?

Trawniki z darni rolowanej można zakładać od marca do grudnia unikając dni upalnych powyżej 25st.C lub przymrozków

Jak przygotować podłoże pod trawnik z rolki?

Pierwszą czynnością w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstać trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 8-10 cm. W przypadku ubogiego podłoża teren trzeba użyźnić dodając substancje organiczne w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5cm na powierzchnie. Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb ciężkich należy dodać również piasku zwiększającego przepuszczalność.
Teren przekopać usuwając kamienie i inne zanieczyszczenia.
Powierzchnia pod trawnik powinna być idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienie- równanie terenu na przemian, później używając walca 50-70kg.
W okresach suchych teren nawilżyć dzień wcześniej przed rozkładaniem darni.

Jak prawidłowo zamontować trawnik z rolki?

Rozkładanie trawnika nie jest czynnością skomplikowaną. Mogą ją wykonać domownicy, jeżeli w grę wchodzi powierzchnia do 100m2.
Układanie trawnika najlepiej rozpocząć od naturalnej linii prostej np. wzdłuż budynku, krawężnika. Rolki rozwijamy jedna przy drugiej.
Odcinki trawy powinny stykać się ściśle nie pozostawiając szczelin.
Na stokach darń mocujemy kołeczkami 1-3 na m2
Zakupiony materiał w postaci trawy z rolki należy rozwinąć wciągu 24h ograniczając okres w którym trawa jest zrolowana, składować w miejscu zacienionym .
Po rozwinięciu całość zwałować i podlać.

Jak prawidłowo nawozić trawnik?

Koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie. Wpływa ono bardzo korzystnie na formę trawnika.
Tylko nawożone rośliny dadzą efekt gęstego, elastycznego i wyrównanego trawnika. Sprzyja to krzewieniu się traw i rozwojowy korzeni.
Nawożenie należy rozpocząć wiosną, kiedy ziemia już na dobrze rozmarznie. Ostatni raz nawóz powinniśmy sypać pod koniec września, trawa musi mieć bowiem czas aby się przygotować do zimy. Nawożenie NPK około 2,0-1,0-2,0kg / 100m2 rocznie.

• Azot- jest głównym pierwiastkiem niezbędnym do życia roślin. Brak i niedobór azotu powoduje żółknięcie liści i zahamowanie wzrostu a co za tym idzie rośliny są mniej odporne na suszę i wydeptywanie. Trawnik, który jest regularnie nawożony azotem jest ciemnozielony przez cały okres wegetacji, pod warunkiem systematycznego nawadniania. Pod wpływem działania azotu trawy silniej się krzewią. Jest on więc niezbędny do pięknego wyglądu każdego trawnika.
• Fosfor- niedobór i brak fosforu powoduje zahamowanie wzrostu roślin. Ma on korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Dobroczynne działanie fosforu polega także na zwiększaniu odporności traw na mróz, suszę i wiele chorób.
• Potas- znacznie wpływa na krzewienie się i wzrost traw. Znacząco zwiększa odporność roślin na mróz, suszę i niektóre choroby.
• Magnez- jest głównym składnikiem chlorofilu i jest niezbędny do prawdidłowego wydlądu trawnika.
• Wapń- wpływa bezpośrednio na roślinę jako składnik odżywczy. Natomiast pośrednio poprawia niektóre właściwości gleb, polepsząjąc jej strukturę oraz ułatwiając pobór pozostałych składników pokarmowych.

Należy pamiętać aby stosować odpowiednie nawozy, w zależności od pory roku. Wiosną z większą dawką azotu, jesienią mniejszą (lub zupełnie pozbawione azotu). W trakcie sezonu możemy zasilać trawę nawozami krótko działającymi lub specjalistycznymi w zależności od stanu trawnika, np. nawozy na trawnik z mchem, itp.
Minimalna ilość stosowanego nawozu to dwa razy w sezonie wiosną i jesienią.

Jak prawidłowo kosić i podlewać trawnik?

Koszenie
Jest chyba najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym na trawniku.
Trawy na przycinanie reagują zwiększając ilość masy zielonej, aby zastąpić utracone liście. Koszenie zagęszcza więc trawnik i zwiększa jego walory estetyczne.
Trawę należy kosić co 7-10 dni na wysokość 3-4 cm. Skoszone źdźbła powinny być usunięte z trawnika. Nie zebrane resztki tworzą po pewnym czasie zbitą warstwę zabierając roślinom światło i hamując dostęp tlenu do gleby.
Po każdym koszeniu trzeba więc zgrabić skoszoną trawę lub stosować sprzęt z koszem.

Podlewanie
Zapotrzebowanie dzienne traw na wodę wynosi od 0,5 do 3 ( max 7) litrów na 1 m2. Zależy to od gatunków traw, temperatury, nasłonecznienia i wiatru.
W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wodę może być różne, zależy bowiem od grubości darni, głębokości systemu korzeniowego, wysokości koszenia i sposobu użytkowania trawnika.
Gatunki traw o wąskich liściach (kostrzewa czerwona lub owcza) zużywają mniej wody niż szerokolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowanie na wodę jest największe w czasie największych przyrostów masy traw (wiosną i późnym latem).
Oczywiście, podstawowe znaczenie dla określenia ilości i terminu podlewania ma rodzaj gleby, oraz termin spodziewanych opadów. Dojrzały trawnik trzeba koniecznie podlać, gdy ziemia jest wyschnięta na głębokość ok. 3 cm.
Jednak mniej szkody wyrządzi niewielkie przesuszenie niż ciągły nadmiar wody. Po podlaniu ziemia powinna być wilgotna do głębokości 10-15cm.

Jak prawidłowo wałować i napowietrzać trawnik?

Wałowanie
Zabieg, który ma na celu wyrównanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia. Skład warstwy nośnej bardzo ogranicza częstość wałowania.
Podłoże luźne, przepuszczalne, możemy i powinniśmy wałować częściej, ponieważ zachodzi obawa jego zbicia czyli ograniczenia przepuszczalności, a co za tym idzie dostępu wody i powietrza do korzeni.
Wałowanie należy wykonywać w dwóch prostopadłych kierunkach „na krzyż”. Przejazdy powinny być wykonywane bez dłuższego zatrzymywania się w jednym miejscu.
Nawroty, jeśli to możliwe powinny być wykonywane poza trawnikiem, lub bardzo łagodnie w jego obrębie, tak aby nie rozerwać darni.
Wałowanie należy przeprowadzić wałem o masie ok. 70kg. Przy szerokości roboczej około 100cm. Ciężar wału musi być dostosowany do plastyczności trawnika. S
kuteczność i powodzenie tego zabiegu będą zależały od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie może być zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukturę. Używając ciężkiego wału na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i głębokie wgniecenia.
Przeprowadzenie wałowania jest konieczne na pewno raz w roku – wczesną wiosną by docisnąć kępy traw wysadzone przez mróz.

Napowietrzanie – wertykulacja
Proces napowietrzania służy intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiększa elastyczność trawnika, pobudza trawy do wzrostu, sprzyja powstawaniu nowych rozłogów, poprawia wykorzystanie nawozów, co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, wyrównanego i elastycznego trawnika.

Napowietrzanie dzielimy na dwie główne grupy zabiegów:
aeracja (napowietrzanie), czyli wykonywanie otworów w darni, przez nakłuwanie przy pomocy wideł lub rurek wycinających i wyjmujących kawałki trawy wraz z podłożem. Maksymalna głębokość aeracji wynosi 8 -10 cm. Zabieg ten możemy wykonać za pomocą aeratora mechanicznego, który dodatkowo wybierze nadmiar filcu z trawnika. Aerację stosujemy dwa, trzy razy w sezonie.
wertykulacja (pionowe cięcie darni), wykonywana za pomocą noży umieszczonych na wirujących bębnach. Maksymalna głębokość wertykulacji w warunkach przydomowych to 1cm. Przed zabiegiem trawę należy skosić na wysokość 2 cm.
W warunkach przydomowych możemy wykorzystać specjalne przystosowanie grabie. Najczęściej trawnikom wystarcza przeprowadzenie jednego zabiegu, wiosną.
Usuwamy w ten sposób obumarłe części roślin i nadmiar filcu, pozostawiając miejsce na wzrost świeżej trawy.